សិស្សានុសិស្សដុនបូស្កូកែបទទួលស្វាគមន៏អ្នកឧបត្តមពីអាឡឺម៉ង់

ដោយមានការឧត្តមពីអ្នកឧបត្តមទើបសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូកែបអាចដំណើរការទៅមុខ។កាលពេលថ្មីៗនេះសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូ

បានធ្វើកិច្ចស្វាគមន៏លោកELLEN ហើយនិងអ្នកស្រីWONTENSដែលជាអ្នកឧត្តមធំដែលតែងជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកសណ្ឋាគារនិងកុមារ

(Children fund)។យោងតាមប្រសាសន៏របស់លោកលីសំណាងដែលជាអធិការប្រចាំសាលាដុនបូស្កូកែបបានអោយដឹង:លោកELLEN

ហើយនិងអ្នកស្រីWONTENSគឺជាអ្នកឧបត្តមធំដែលតែងតែជួយឧបត្តមលើសំភារះនិងក្មេងក្រីក្រ។ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពូកគាត់

នឺងបន្តផ្តល់នូវអ្វីបន្ថែមទៀតដូជាផ្ទះស្នាក់លោកគ្រូប្រុសនិងសណ្ឋាគារហើយខ្ញុំសូមអរគុណសំរាប់ការផ្តល់នូវសំភារះបរិក្ខានៅក្នុង

សាលារួមនិងការឧបត្តមដល់កុមារក្រីក្រដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ។ចំណែកលោកប៊ុន​ ពន្លកជាអ្នកចាត់ការទូទៅ​និងជាប្រធានផ្នែក

Children​​ Fundបានបន្តទៀតថាខ្ញុំពិតជាចិត្តរីករាយណាស់ចំពោះការឧបត្តមនេះហើយខ្ញុំសូមអោយលោកELLENនិងស្រីWONTENSបន្ត

ជួយដល់សាលាបច្ចេកទេសដុន បូស្កូកែបក៏ដុចជាក្មេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជា។អ្នកគ្រូយន​ ចន្ថាលើកឡើងថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោក

LLENនិងស្រីWONTENSបានផ្តល់អោយពួកយើងពិតជាច្រើនណាស់សំរាប់ជួយដល់សាលានិងក្មេងៗក្នុងនាមខ្ញុំជាលេខាធិការរបស់សាលាខ្ញុំ

ពិតជាសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងបន្តផ្តល់នូវការសាលសណ្ឋាគារនិងផ្ទះស្នាក់លោកគ្រូ។នៅក្នុងពិធីក៏មានការផ្តល់ជូននូវ

លិខិតសរសើរដែលមានចុះហត្ថលេខាពីលោកគ្រូ អ្នកគ្រូព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សជូនចំពោះលោកLLENនិងស្រីWONTENS។ImageImageImage

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s